Број 03-04./2017

 1. Чланци:
  Уставни положај судова у оквиру организације власти. Нормативни оквир – проблеми нормативног и фактичког карактера

  173
 2. Положај суда и судија у предстојећим променама Устава

  92
 3. Запажања о уређењу судијске функције

  204
 4. Високи савет судства. Статус, избор, разрешење, мандат, чланство, надлежност

  215
 5. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  226

Број 03-04./2017

2,50 MBПреузмите

Број 02/2017

 1. Чланци:
  Аристотелово одређење правде

  81
 2. Доминантност последица повређивања у вештачењу умањене радне способности

  92
 3. Расправе:
  Лишење живота из самилости

  108
 4. Заштита права пацијената у правном систему Републике Србије

  119
 5. In Memoriam:
  Мр Ђуро Бошњак

  131
 6. Опроштајни говор

  133
 7. Судска пракса
  Судска пракса из грађанског права

  135
 8. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  148

Број 02/2017

2,56 MBПреузмите

Број 01/2017

 1. Чланци:
  Облици неправа детерминисани спољашњим елементима права

  5
 2. Однос принципа in dubio pro reo и континуитета доказа према одредбама актуелног Законика о кривичном поступку Републике Србије

  17
 3. Расправе:
  Криминалитет и казнена политика

  37
 4. Рефундација пореза купцу првог стана

  44
 5. Судска пракса
  Трошкови ванпарничног поступка. Коментар одлуке

  55
 6. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  57
 7. Садржај Гласника за 2016. годину

  75

Број 01/2017

2,36 MBПреузмите

Број 06/2016

 1. Чланци:
  Основне Конвенције Међународне организације рада и усаглашеност позитивног законодавства Републике Србије са њиховим нормама

  247
 2. Врсте насиља над децом у породици

  265
 3. Расправе:
  Рокови и пасивна легитимација код паулијанске тужбе

  288
 4. In Memoriam:
  Др Јанко Кубињец

  294
 5. Судска пракса:
  Судска пракса из грађанског права

  296
 6. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  311

Број 06/2016

2,32 MBПреузмите

Број 05/2016

 1. Чланци
  Француски Закон бр. 2001-504 од 12. јуна 2001. као извор верске дискриминације и друштвене дестабилизације

  199
 2. Расправе:
  Слобода одлучивања о рађању деце у нацрту Грађанског законика Републике Србије

  216
 3. Реституција. Домети и пракса

  226
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  237

Број 05/2016

2,12 MBПреузмите

Број 04/2016

 1. Чланци:
  Две критичке белешке о Закону о парничном поступку

  135
 2. Расправе:
  Ангажовање прикривеног иследника

  147
 3. Одговорност прикривеног иследника

  167
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  187

Број 04/2016

2,15 MBПреузмите