Број 05/2016

 1. Чланци
  Француски Закон бр. 2001-504 од 12. јуна 2001. као извор верске дискриминације и друштвене дестабилизације

  199
 2. Расправе:
  Слобода одлучивања о рађању деце у нацрту Грађанског законика Републике Србије

  216
 3. Реституција. Домети и пракса

  226
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  237

Број 05/2016

2,12 MBПреузмите

Број 04/2016

 1. Чланци:
  Две критичке белешке о Закону о парничном поступку

  135
 2. Расправе:
  Ангажовање прикривеног иследника

  147
 3. Одговорност прикривеног иследника

  167
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  187

Број 04/2016

2,15 MBПреузмите

Број 02-03./2016

 1. Чланци:
  Правно лице као давалац издржавања код уговора о доживотном издржавању

  51
 2. Залога на покретним стварима уписаним у регистар

  65
 3. Расправе:
  Поступак заштите од злостављања на раду код послодавца

  96
 4. Правни положај општине Северна Митровица

  113
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  125

Број 02-03./2016

2,17 MBПреузмите

Број 01/2016

 1. Чланци:
  О праву на обезбеђење довољно времена за припрему одбран

  3
 2. Етиологија насилничног понашања

  17
 3. Расправе:
  Право на приватност у домаћим и међународним прописима

  32
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  43

Број 01/2016

2,01 MBПреузмите

Број 11-12/2015

 1. Чланци:
  Специфичности међународноправне норме о забрани трговине људимаУсмени тестамент у упоредном и српском праву

  571
 2. Расправе:
  Примери из судске праксе у старом српском правосуђу

  589
 3. Прикази
  Дамир Шите: Колеге Глембајеви

  606
 4. In Memoriam:
  Проф. др Момчило Грубач

  609
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  612
 6. Садржај Гласника за 2015. годину

  621

Број 11-12/2015

2,05 MBПреузмите

Број 10/2015

 1. Чланци:
  Специфичности међународноправне норме о забрани трговине људима

  491
 2. Накнада штете у случају смрти или повреде кућног љубимца

  525
 3. Расправе:
  Застарелост гоњења након правноснажности пресуде

  543
 4. Застарелост

  555
 5. Прикази
  Тибор Варади: Списи и људи

  559
 6. In Memoriam:
  Радивој Степанов Раде

  564

Број 10/2015

2,05 MBПреузмите