Број 01/2017

 1. Чланци:
  Облици неправа детерминисани спољашњим елементима права

  5
 2. Однос принципа in dubio pro reo и континуитета доказа према одредбама актуелног Законика о кривичном поступку Републике Србије

  17
 3. Расправе:
  Криминалитет и казнена политика

  37
 4. Рефундација пореза купцу првог стана

  44
 5. Судска пракса
  Трошкови ванпарничног поступка. Коментар одлуке

  55
 6. Саопштења
  Са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  57
 7. Садржај Гласника за 2016. годину

  75

Број 01/2017

2,36 MBПреузмите

Број 06/2016

 1. Чланци:
  Основне Конвенције Међународне организације рада и усаглашеност позитивног законодавства Републике Србије са њиховим нормама

  247
 2. Врсте насиља над децом у породици

  265
 3. Расправе:
  Рокови и пасивна легитимација код паулијанске тужбе

  288
 4. In Memoriam:
  Др Јанко Кубињец

  294
 5. Судска пракса:
  Судска пракса из грађанског права

  296
 6. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  311

Број 06/2016

2,32 MBПреузмите

Број 05/2016

 1. Чланци
  Француски Закон бр. 2001-504 од 12. јуна 2001. као извор верске дискриминације и друштвене дестабилизације

  199
 2. Расправе:
  Слобода одлучивања о рађању деце у нацрту Грађанског законика Републике Србије

  216
 3. Реституција. Домети и пракса

  226
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  237

Број 05/2016

2,12 MBПреузмите

Број 04/2016

 1. Чланци:
  Две критичке белешке о Закону о парничном поступку

  135
 2. Расправе:
  Ангажовање прикривеног иследника

  147
 3. Одговорност прикривеног иследника

  167
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  187

Број 04/2016

2,15 MBПреузмите

Број 02-03./2016

 1. Чланци:
  Правно лице као давалац издржавања код уговора о доживотном издржавању

  51
 2. Залога на покретним стварима уписаним у регистар

  65
 3. Расправе:
  Поступак заштите од злостављања на раду код послодавца

  96
 4. Правни положај општине Северна Митровица

  113
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  125

Број 02-03./2016

2,17 MBПреузмите

Број 01/2016

 1. Чланци:
  О праву на обезбеђење довољно времена за припрему одбран

  3
 2. Етиологија насилничног понашања

  17
 3. Расправе:
  Право на приватност у домаћим и међународним прописима

  32
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  43

Број 01/2016

2,01 MBПреузмите