Број 11-12/2015

 1. Чланци:
  Специфичности међународноправне норме о забрани трговине људимаУсмени тестамент у упоредном и српском праву

  571
 2. Расправе:
  Примери из судске праксе у старом српском правосуђу

  589
 3. Прикази
  Дамир Шите: Колеге Глембајеви

  606
 4. In Memoriam:
  Проф. др Момчило Грубач

  609
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  612
 6. Садржај Гласника за 2015. годину

  621

Број 11-12/2015

2,05 MBПреузмите

Број 10/2015

 1. Чланци:
  Специфичности међународноправне норме о забрани трговине људима

  491
 2. Накнада штете у случају смрти или повреде кућног љубимца

  525
 3. Расправе:
  Застарелост гоњења након правноснажности пресуде

  543
 4. Застарелост

  555
 5. Прикази
  Тибор Варади: Списи и људи

  559
 6. In Memoriam:
  Радивој Степанов Раде

  564

Број 10/2015

2,05 MBПреузмите

Број 09/2015

 1. Чланци:
  Компензација као начин престанка облигација

  431
 2. Дужност окривљеног да говори на своју штету

  477
 3. Расправе:
  Кауциона хипотека

  458
 4. Импресије:
  Не суди се песнику сваког дана

  477
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  480

Број 09/2015

1,92 MBПреузмите

Број 07-08/2015

 1. Чланци:
  Стицање права својине и службености одржајем према правилима Српског грађанског законика

  367
 2. Развојни правци истражног поступка и истраге

  376
 3. Расправе:
  Државна помоћ за управљање ризиком и кризним ситуацијама у сектору пољопривреде у Европској унији

  394
 4. Право на браниоца

  407
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  416

Број 07-08/2015

1,95 MBПреузмите

Број 06/2015

 1. Чланци:
  Тумачење у кривичном праву

  311
 2. Да ли судије стварају право?

  327
 3. Расправе:
  Обавезе и права посредника у промету непокретности и закупу непокретности

  341
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  356

Број 06/2015

1,87 MBПреузмите

Број 05/2015

 1. Чланци:
  Основ одговорности државе за накнаду штете

  239
 2. Расправе:
  Објављивање парничне пресуде

  259
 3. АДВОКАТУРА - Дани адвокатуре у Војводини:
  Свечана академија поводом Дана адвокатуре у Војводини

  272
 4. Поздравни говор

  273
 5. Свечани говор

  277
 6. Почеци коморског организовања адвоката на подручју данашње Војводине у XIX веку

  280
 7. Добитници повеље са плакетом

  286
 8. In Memoriam:
  Боривој Јекић

  290
 9. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  292

Број 05/2015

2,07 MBПреузмите