Историјат

Адвокатска комора Војводине, тада под називом Адвокатска комора у Новом Саду, основана је 03.03.1921. године на Оснивачкој скупштини на којој су узели учешће адвокати са територије Баната, Барање и Бачке. За првог председника Коморе изабран је др Стеван Адамовић, адвокат у Новом Саду. Након истека његовог мандата, председници Управног одбора Адвокатске коморе били су:

 • др Александар Моч (1945)
 • др Славко Жупански (1947-1949)
 • др Војин Царић (1949-1950)
 • Албе Филиповић (1950-1951)
 • Јован С. Јегдић (1951-1955)
 • Милорад Ботић (1955-1970)
 • др Јожеф Варади (1970-1973)
 • Јосип Кујунђић (1973-1976)
 • Боривој Јекић (1976-1982) и (1985-1988)
 • Милан Миковић (1982-1985)
 • Стеван Рончевић (1988-1992)
 • Ђорђе Вебер (1992-1998)
 • др Слободан Бељански (1998-2007)
 • Вулић Бранислав (2007-2014)
 • Сикимић Срђан (2014-2017)
 • Бељански Владимир (2017. године и данас)

Нови, данашњи назив, Адвокатска комора Војводине добија на првој редовној Годишњој скупштини адвокатске Коморе, одржаној после Другог светског рата 22.06.1947. године у Новом Саду.

Залажући се за принципе поштовања људских права, уставности и законитости, од свог оснивања до данас, Адвокатска комора делује самостално, мада је новим Законом о адвокатури из 1998. године по први пут прећутана као адвокатска комора. Једина је Адвокатска комора у Југославији која је члан Медјународне уније адвоката и стални члан Бечке председничке Конференције адвокатских комора Европа.

Осим строго професионалних проблема Адвокатска комора Војводине позната је и као стипендиста студената Правног факултета и један од оснивача Фонда за стипендирање даровитих студената, као издавач значајних публикација, као спонзор низа хуманитарних акција и као промотер на Катедри Адвокатске коморе Војводине књига из области права, социологије и економије.