Комисија за прописе и правну праксу из области Европске уније:

  • Дугајлић Стефан, адвокат у Новом Саду
  • Пријић Душан, адвокат у Зрењанину
  • Недељковић Милан, адвокат у Сремској Митровици
  • Драгин Зоран, адвокат у Панчеву