Историјат

Гласник Адвокатске коморе Војводине као стручни часопис покренула је 1. јуна 1928. године Адвокатска комора у Новом Саду, данас Адвокатска комора Војводине. Он је један од најстаријих правних часописа не само у Србији, већ и на подручју бивше Југославије, који излази континуирано. Од 1981. године Гласник је дефинисан као часопис за правну теорију и праксу. У првој половини 1996. године установио је критеријуме који важе за ранг научних публикација, а од 2004. године има статус научног часописа, према критеријумима Министарства за науку Републике Србије. Часопис објављује изворне научне чланке, расправе, правне есеје, огледе из историје права, приказе књига, текстове који се односе на правну праксу и саопштења из рада Адвокатске коморе Војводине. У Гласнику радове објављују пре свега научници правног профила, професори и асистенти са правних факултета, али и адвокати и судије, као и други правни стручњаци, али и стручњаци чији рад се везује за право. Часопис излази тромесечно.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ ГЛАСНИКА

 • Др Коста Мајински (1928–1932)
 • Др Никола Николић (1933–1936)
 • Др Василије Станковић (1936)
 • Др Славко М. Ћирић (1937)
 • Владимир К. Хаџи (1937–1941)
 • Милорад Ботић (1952–1972)
 • Сава Савић (1973–1987)
 • Мирослав Здjелар (1987–1994)
 • Др Слободан Бељански (1994–2004)
 • Др Јанко Кубињец (2004–2016)
 • Милан Караћ (2016-2019)
 • Др Александар Тодоровић (2019 и данас)