Komisija za стално усавршавање и образовање адвоката:

  1. Бошко Кнежевић, адвокат у Новом Саду
  2. Маријана Мијатовић, адвокат из Новог Сада
  3. Ђурђица Хорват, адвокат у Старој Пазови
  4. Урош Миловановић, адвокат у Суботици