Комисија за међународне везе:

  • председник Рајко Марић, адвокат у Новом Саду