Листа адвоката медијатора АК Војводине

Арсић (Ђорђе) Тања, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokat.tanja.arsic@gmail.com
Број мобилног телефона: 0641446623

Аутишер (Емил) Дарко, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: darko.autiser@gmail.com
Број мобилног телефона: 065/836-1245

Бабић (Ђорђе) Наташа, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: natasa.babic@radovic-law.com
Број мобилног телефона: 063547724

Бабић Вишекруна (Веселин) Љиљана, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у породичним споровима, Посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса: babic2009@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063286127

Беднарик (Тихомир) Снежана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса:bednarik.snezana@gmail.com
Број мобилног телефона: 0600794442

Берћан (Славко) Живко, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advbercan@gmail.com
Број мобилног телефона: 0638092999

Бјелетић (Божидар) Биљана, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација
Е-маил адреса:advbbjeletic@gmail.com
Број мобилног телефона: 0641215941

Брњица (Златибор) Драгана, адвокат, Темерин
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: draganasarvas@yahoo.com
Број мобилног телефона: 069/1809-976

Веселиновић (Небојша) Александар, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokat.veselinovic@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/750-2323;064/4940-604

Радић (Славко) Александра, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: aleksandravidic88@gmail.com
Број мобилног телефона: 0640098636

Главарданов (Жарко) Кристина, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Споразумно финансијско реструктурирање, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга
Е-маил адреса: kristina.glavardanov@gmail.com
Број мобилног телефона: 0642522441

Глигорић (Предраг) Срђан, адвокат, Бечеј
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Породична медијација, Напредне вештине посредовања
Е-маил адреса: srdjan.gligoric.skale@gmail.com
Број мобилног телефона: 063549141

Голубовић (Петар) Светлана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација
Е-маил адреса: golubovicsvetlana8@gmail.com
Број мобилног телефона: 065/421-9000

Давид (Карољ) Харгита, адвокат, Кањижа
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса:hargita.david@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/160-1805

Добросављев (Милан) Срђан, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: adv.dobrosavljev@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063584522
Број телефона: 021456648

Дугоњић (Радивоје) Тања, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса: tanja_dugonjic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 0631177097

Ђоновић-Малуцков (Богдан) Зорка, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advzorka@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/7761-165

Ђурашиновић (Бранко) Драгана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: d.durasinovic@gmail.com
Број мобилног телефона: 063553588

Згерђа (Властимир) Драган, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга
Е-маил адреса: emil06@ymail.com
Број мобилног телефона: 064/1398-006

Јефтић (Мића) Милена, адвокат, Рума
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга
Е-маил адреса: medijator.jefticmilena@gmail.com
Број мобилног телефона: 064/2296-931

Јоновска (Владимир) Јелена, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: jonovska.jelena@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/170-9820
Број телефона: 013/341-257

Ковачевић (Стеван) Гордана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: adv.kanc.kovacevic@gmail.com
Број мобилног телефона: 0642307034

Ковачевић (Јово) Маријана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: marijana.kovacevic76@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/863-7018
Број телефона: 021/651-9163

Козомара (Миле) Милана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: milanakozomara@gmail.com
Број мобилног телефона: 060/6203869

Краљ Радин (Милан) Биљана
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: biljana@advkralj.com
Број мобилног телефона: 063/553-054

Лазаревић (Михаило) Радован, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advrasola@neobee.net; radovanlazarevic323@gmail.com
Број мобилног телефона: 064/2340-626
Број телефона: 021/6615-242

Лакић (Милош) Срђан, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokatslakic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 0605584299

Лалин (Милан) Радован, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: radovan@lalinlaw.com
Број мобилног телефона: 063/503-101

Лалић (Ласло) Дора, адвокат, Суботица
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: lalitydora@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/1836-731

Љубић Тодоран (Миломир) Маринела, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: marinelaljubic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063/340-073

Малешев (Ристе) Јелена, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација, Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања
Е-маил адреса: advokat.jelenamalesev@gmail.com
Број мобилног телефона: 0656962959

Мијатовић (Перо) Маријана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokatmarijanamijatovic@gmail.com
Број мобилног телефона: 0649329980

Милаш (Милан) Милица, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација, Напредне вештине посредовања, Посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса: adv.milasm@sbb.rs
Број мобилног телефона: 0646677677
Број телефона: 0216447768

Миљанић (Танасије) Љубиша, адвокат, Мачванска Митровица
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: ljubisamiljanic1@gmail.com
Број мобилног телефона: 0644104186

Мунижаба Јаић (Бранко) Сања, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: sanja.munizaba.jaic@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/521-087
Број телефона: 021/422-087

Јовић (Милорад) Никола, адвокат, Бачка Паланка
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: nikola.jovic.75@gmail.com
Број мобилног телефона: 0638020006

Перовић (Гаврило) Владимир, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokatvladimirperovic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 0604400634

Новић (Миодраг) Емилија, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokat.emilija@gmail.com
Број мобилног телефона: 0644332151

Пољаковић (Ладислав) Мира, адвокат, Суботица
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Породична медијација
Е-маил адреса: advmirap@eunet.rs
Број мобилног телефона: 063514044

Пољаковић Дафна (Младен) Гордана, адвокат, Суботица
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Породична медијација, Посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса: poljakoviclaw@gmail.com
Број мобилног телефона: 0692211067

Попов (Марко) Горан, адвокат, Сента
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: goranpopov@gmail.com
Број мобилног телефона: 0646628440

Пухаловић (Драгољуб) Александар, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advacans@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/532-362
Број телефона: 021/6624-269

Радовић (Вељко) Небојша, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: nebojsa.radovic@radovic-law.com
Број телефона: 0212100828

Радомировић-Етторе (Винко) Зора, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Напредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање
Е-маил адреса: zora.ettore@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/529-266

Радошевић (Владимир) Виолета, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: violeta.radosevic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063520299
Број телефона: 021524938

Режа (Стеван) Слободан, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: slobodanreza@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063/8641536

Спасојевић-Иванчић (Веселин) Дејана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање
Е-маил адреса: office_dejana_verica@yahoo.com
Број мобилног телефона: 060/0297-296

Стајић Тањга (Драган) Бранислава, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)
Е-маил адреса: office@stajictanjga.com
Број мобилног телефона: 064/3565-365

Тодоресков (Велемир) Миленко, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: adv.todoreskov@gmail.com
Број мобилног телефона: 060/7271-023
Број телефона: 021/6543-615

Фехер Оплетан (Иштван) Ендре, адвокат, Палић
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: opletan@eunet.rs
Број мобилног телефона: 064/1126-559
Број телефона: 024/753-432;024/753-109

Чудић (Обрад) Ивана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: ivanakiridzic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063/1973-451

Шалдић (Рамо) Тијана, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: adv.tsaldic@gmail.com
Број мобилног телефона: 0644241421

Кнежевић (Јово) Зоран, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokat.knezevic.zoran@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/59-69-79

Ђилас (Чедомир) Драгана, адвокат, Кула
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса: adv.djilasdragana@gmail.com
Број мобилног телефона: 064/219-29-74

Јоксовић (Јоаким) др Марија, адвокат, Кула
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса: advokat.joksovic@gmail.com
Број мобилног телефона: 063/8114-314

Илић (Борис) Марина, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokat.ilic.marina@gmail.com
Број мобилног телефона: 060/0202-783

Ступар (Бранислав) Бранислава, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса:branislavamijic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 063/847-4521

Орос Барна (Љубомир) Силвија, адвокат, Кула
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – посредовање у привредним споровима
Е-маил адреса:advokatsilvija@gmail.com
Број мобилног телефона: 064/216-7552

Попивода Бубања (Славко) Дуња, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса:dunjapopivoda@popivoda.rs
Број мобилног телефона: 066/50-53-589

Удицки (Никола) Перица, адвокат, Зрењанин
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: advokat.udicki@gmail.com
Број мобилног телефона: 062/225-250

Кадовић (Веско) Мирко, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: mirkokadovic@gmail.com
Број мобилног телефона: 069/460-9638

Матаруга (Ранко) Ана, адвокат, Сремска Митровица
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: sremanam@gmail.com
Број мобилног телефона: 064/870-9575

Марјанов (Милета) Бојан, адвокат, Вршац
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: bojanmarjanov@gmail.com
Број мобилног телефона: 062/715-014

Куручки (Мирославa) Лидија, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: adv.kurucki@advokatskakancelarija.rs
Број мобилног телефона: 069/667-066

Босиљ (Милана) Ненад, адвокат, Панчево
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: bosiljn@gmail.com
Број мобилног телефона: 060/6300-575

Војводић (Маниша) Марија, адвокат, Нови Сад
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: marijavojvodic21@gmail.com
Број мобилног телефона: 061/711-2348

Мајкић (Брацо) Александра, адвокат, Кикинда
Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука
Е-маил адреса: sandra_majkic@yahoo.com
Број мобилног телефона: 064/129-07-46

 

Руководилац
Центра за медијацију Адвокатске коморе Војводине
Тања Арсић, адвокат с.р.