Листа адвоката медијатора АК Војводине

Арсић (Ђорђе ) Тања, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokat.tanja.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641446623

Аутишер (Емил ) Дарко, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/836-1245

Бабић (Ђорђе ) Наташа, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : natasa.babic@radovic-law.com

Број мобилног телефона : 063547724

Бабић Вишекруна (Веселин ) Љиљана, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у породичним споровима, Посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063286127

Беднарик (Тихомир ) Снежана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : bednarik.snezana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600794442

Берћан (Славко ) Живко, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advbercan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638092999

Бјелетић (Божидар ) Биљана, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација

Е-маил адреса : advbbjeletic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641215941

Брњица (Златибор ) Драгана, адвокат, Темерин

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : draganasarvas@yahoo.com

Број мобилног телефона : 069/1809-976

Веселиновић (Небојша ) Александар, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokat.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/750-2323;064/4940-604

Радић (Славко ) Александра, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : aleksandravidic88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640098636

Главарданов (Жарко) Кристина, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Споразумно финансијско реструктурирање, Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Е-маил адреса : kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642522441

Глигорић (Предраг ) Срђан, адвокат, Бечеј

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Породична медијација, Напредне вештине посредовања

Е-маил адреса : srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Број мобилног телефона : 063549141

Голубовић (Петар ) Светлана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација

Е-маил адреса : golubovicsvetlana8@gmail.com

Број мобилног телефона : 065/421-9000

Давид (Карољ ) Харгита, адвокат, Кањижа

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : hargita.david@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/160-1805

Добросављев (Милан ) Срђан, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : adv.dobrosavljev@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063584522

Број телефона : 021456648

Дугоњић (Радивоје ) Тања, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : tanja_dugonjic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0631177097

Ђоновић-Малуцков (Богдан ) Зорка, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advzorka@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/7761-165

Ђурашиновић (Бранко ) Драгана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : d.durasinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063553588

Згерђа (Властимир ) Драган, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Е-маил адреса : emil06@ymail.com

Број мобилног телефона : 064/1398-006

Јефтић (Мића ) Милена, адвокат, Рума

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Е-маил адреса : medijator.jefticmilena@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2296-931

Јоновска (Владимир ) Јелена, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : jonovska.jelena@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/170-9820

Број телефона : 013/341-257

Ковачевић (Стеван ) Гордана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : adv.kanc.kovacevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642307034

Ковачевић (Јово ) Маријана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : marijana.kovacevic76@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/863-7018

Број телефона : 021/651-9163

Козомара (Миле ) Милана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : milanakozomara@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/6203869

Краљ Радин (Милан ) Биљана

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : biljana@advkralj.com

Број мобилног телефона : 063/553-054

Лазаревић (Михаило ) Радован, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advrasola@neobee.net; radovanlazarevic323@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/2340-626

Број телефона : 021/6615-242

Лакић (Милош ) Срђан, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokatslakic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605584299

Лалин (Милан ) Радован, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : radovan@lalinlaw.com

Број мобилног телефона : 063/503-101

Љубић Тодоран (Миломир ) Маринела, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : marinelaljubic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/340-073

Малешев (Ристе ) Јелена, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација, Посредовање у привредним споровима, Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Е-маил адреса : advokat.jelenamalesev@gmail.com

Број мобилног телефона : 0656962959

Мијатовић (Перо ) Маријана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokatmarijanamijatovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649329980

Милаш (Милан ) Милица, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Породична медијација, Напредне вештине посредовања, Посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : adv.milasm@sbb.rs

Број мобилног телефона : 0646677677

Број телефона : 0216447768

Миљанић (Танасије ) Љубиша, адвокат, Мачванска  Митровица

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : ljubisamiljanic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644104186

Мунижаба Јаић (Бранко ) Сања, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : sanja.munizaba.jaic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/521-087

Број телефона : 021/422-087

Јовић (Милорад ) Никола, адвокат, Бачка Паланка

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : nikola.jovic.75@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638020006

Перовић (Гаврило ) Владимир, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokatvladimirperovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0604400634

Новић (Миодраг ) Емилија, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokat.emilija@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644332151

Пољаковић (Ладислав ) Мира, адвокат, Суботица

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; Специјализована обука – Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Породична медијација

Е-маил адреса : advmirap@eunet.rs

Број мобилног телефона : 063514044

Пољаковић Дафна (Младен ) Гордана, адвокат, Суботица

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), Породична медијација, Посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : poljakoviclaw@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692211067

Попов (Марко ) Горан, адвокат, Сента

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : goranpopov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646628440

Пухаловић (Драгољуб ) Александар, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advacans@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/532-362

Број телефона : 021/6624-269

Радовић (Вељко ) Небојша, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : nebojsa.radovic@radovic-law.com

Број телефона : 0212100828

Радомировић-Етторе (Винко ) Зора, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Напредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање

Е-маил адреса : zora.ettore@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/529-266

Радошевић (Владимир ) Виолета, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : violeta.radosevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063520299

Број телефона : 021524938

Режа (Стеван ) Слободан, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : slobodanreza@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/8641536

Спасојевић-Иванчић (Веселин ) Дејана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Kолективно преговарање

Е-маил адреса : office_dejana_verica@yahoo.com

Број мобилног телефона : 060/0297-296

Стајић Тањга (Драган ) Бранислава, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – Вршњачка медијација, Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Е-маил адреса : office@stajictanjga.com

Број мобилног телефона : 064/3565-365

Тодоресков (Велемир ) Миленко, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : adv.todoreskov@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/7271-023

Број телефона : 021/6543-615

Фехер Оплетан (Иштван ) Ендре, адвокат, Палић

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : opletan@eunet.rs

Број мобилног телефона : 064/1126-559

Број телефона : 024/753-432;024/753-109

Чудић (Обрад) Ивана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : ivanakiridzic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/1973-451

Шалдић (Рамо) Тијана, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : adv.tsaldic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/4241421

Кнежевић (Јово) Зоран, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokat.knezevic.zoran@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/59-69-79

Ђилас (Чедомир) Драгана, адвокат, Кула

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : adv.djilasdragana@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/219-29-74

Јоксовић (Јоаким) др Марија, адвокат, Кула

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : advokat.joksovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063/8114-314

Илић (Борис) Марина, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokat.ilic.marina@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/0202-783

Ступар (Бранислав) Бранислава, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : branislavamijic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063/847-4521

Орос Барна  (Љубомир) Силвија, адвокат, Кула

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Е-маил адреса : advokatsilvija@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/216-7552

Попивода Бубања (Славко) Дуња, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : dunjapopivoda@popivoda.rs

Број мобилног телефона : 066/50-53-589

Удицки (Никола) Перица, адвокат, Зрењанин

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : advokat.udicki@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/225-250

Кадовић (Веско) Мирко, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : mirkokadovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069/460-9638

Матаруга (Ранко) Ана, адвокат, Сремска Митровица

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : sremanam@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/870-9575

Марјанов (Милета) Бојан, адвокат, Вршац

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : bojanmarjanov@gmail.com

Број мобилног телефона : 062/715-014

Куручки (Мирославa) Лидија, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : adv.kurucki@advokatskakancelarija.rs

Број мобилног телефона : 069/667-066

Босиљ (Милана) Ненад, адвокат, Панчево

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : bosiljn@gmail.com

Број мобилног телефона : 060/6300-575

Војводић (Маниша) Марија, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : marijavojvodic21@gmail.com

Број мобилног телефона : 061/711-2348

Мајкић (Брацо) Александра, адвокат, Кикинда

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : sandra_majkic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 064/129-07-46

Сићевић (Света) Тамара, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : medijator.tamarasicevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/464-04-01.

Ивановски (Андреј) Саша, адвокат, Нови Сад

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Е-маил адреса : adv.ivanovski.sasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 064/144-6772.

 

Руководилац
Центра за медијацију Адвокатске коморе Војводине
Тања Арсић, адвокат с.р.