Огранци Адвокатске коморе:

  • Огранак Нови Сад – за општине Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител, Врбас, Жабаљ и град Нови Сад (бира 40 делегата у Скупштини АКВ)
  • Огранак Суботица – за општине Ада, Бачка Топола, Кањижа, Мали Иђош, Сента и град Суботица (бира 9 делегата у Скупштини АКВ)
  • Огранак Сомбор – за општине Апатин, Кула, Оџаци и град Сомбор (бира 5 делегата у Скупштини АКВ);
  • Огранак Сремска Митровица – за општине Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Шид, Стара Пазова и град Сремска Митровица (бира 9 делегата у Скупштини АКВ);
  • Огранак Зрењанин – за општине Чока, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сечањ, Житиште и град Зрењанин (бира 8 делегата у Скупштини АКВ);
  • Огранак Панчево – за општине Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште, Вршац и град Панчево (и бира 10 делегата у Скупштини АКВ)

Правила о раду огранка су највиши правни акт огранка, који усваја Скупштина огранка, а потврђује Управни одбор АКВ. – Правила Огранка Нови СадПравила Огранка Панчево;