Комисија за историју адвокатуре:

  1. Томин Јелена, адвокат у Жабљу
  2. Згерђа Драган, адвокат у Панчеву
  3. Јарминац Борис, адвокат у Новом Саду