Комисија за слободе и права човека:

  1. Хорњак Соња, адвокат у Зрењанину
  2. Мрдаљ Данка, адвокат у Новом Саду
  3. Матушћак Стева, адвокат у Шиду
  4. Јефтић Милена, адвокат у Руми