Број 04/2015

 1. Чланци:
  Рецепција два римска едикта у Српски грађански законик

  195
 2. Понављање поступка у парници због одлуке Европског суда за људска права

  207
 3. Расправе:
  Новчана примања запослених

  219

Број 04/2015

1,87 MBПреузмите

Број 03/2015

 1. Чланци:
  Мађарска породичноправна регулатива према новом Грађанском законику

  131
 2. Расправе:
  Поступак решавања притужби у Министарству унутрашњих послова

  164
 3. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  183
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  184

Број 03/2015

1,92 MBПреузмите

Број 02/2015

 1. Чланци:
  Вештачење у кривичним стварима према новом Законику о кривичном поступку

  75
 2. О законитој државини као услову за стицање права својине путем одржаја

  92
 3. Расправе:
  Права пореских обвезника и њихова заштита

  103
 4. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  121
 5. Саопштења
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  122

Број 02/2015

1,88 MBПреузмите

Број 01/2015

 1. Чланци:
  Улога Уставног суда у правном систему Републике Србије: заштитник људских права и/или четврта инстанца

  3
 2. Стицање својине од невласника

  29
 3. Расправе:
  Злоупотребе психоактивних супстанци у популацији учинилаца кривичних дела

  51
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  63

Број 01/2015

1,96 MBПреузмите

Број 12/2014

 1. Чланци:
  Повезивање привредних друштава

  711
 2. Расправе:
  Опорезивање прихода правних лица – нерезидената у Србији

  730
 3. Поједина процесна права

  747
 4. Накнада за кашњење у испуњењу новчаних обавеза

  755
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  762
 6. Садржај Гласника за 2014. годину:

  768

Број 12/2014

2,12 MBПреузмите

Број 11/2014

 1. Чланци:
  Заступљеност начела праведности у систему социјалног осигурања Србије

  659
 2. Расправе:
  Исплата отпремнине због отказа уговора о раду запосленом услед „технолошког вишка”

  672
 3. Општи правобранилац Суда правде Европске уније

  682
 4. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  697
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  698

Број 11/2014

2,08 MBПреузмите