Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној дана 26. 11. 2021. године именовао је

Комисију за етику:

  1. Јолић Коста, адвокат, Нови Сад, председник
  2. Загорчић Предраг, адвокат, Нови Сад, члан
  3. Обренов Стеван адвокат, Нови Сад, члан.

Адвокати и грађани који имају сазнања о евентуалним кршењима општих аката Адвокатске коморе Војводине (пре свега Кодекса професионалне етике адвоката) могу доставити податке о томе на мејл адресу Коморе akvojvodine@akv.org.rs са назнаком “за Комисију за етику”.