Број 1/2019

 1. Уводник:

  3
 2. Чланци:
  Писана одбрана у прекршајном поступку

  6
 3. Унакрсно испитивање сведока у кривичном поступку

  20
 4. Прикази и расправе:
  Парнични трошкови и правично суђење

  37
 5. НИС и Јужни ток: изгубљени у магли

  55
 6. Историја жена у адвокатури Србије. Есеј у част Катарине Ленголд Маринковић

  67
 7. In memoriam. Ђорђе Плачков (1933–2019)

  75
 8. Остали прилози:
  Позив ауторима за достављање рукописа

  78
 9. Пословник о раду с правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине

  82
 10. Упутство за ауторе с правилима цитирања

  104
 11. Техничко упутство за коришћење система за онлајн уређивање и публиковање часописа Асистент

  113
 12. Упутство рецензентима за израду рецензије

  125
 13. Листа рецензената

  130
 14. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  133

Broj 1/2019

3,04 MBПреузмите

Број 9–12/2018

 1. Уводник:
  Девет деценија Гласника Адвокатске коморе Војводине

  319
 2. Чланци:
  Аустријски Advokaten Ordnung - Одвјетнички (адвокатски) ред из 1852 г. и његово важење на подручју Војводине

  321
 3. Између традиције и дисконтинуитета - 270 година судства и адвокатуре у Војводини

  347
 4. Биографија:
  Др Стеван Адамовић

  364
 5. Биоблиографија:
  Библиографија радова објављених у Гласнику Адвокатске коморе Војводине у периоду 2008-2018.

  370
 6. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  383

Број 9–12/2018

2,68 MBПреузмите

Број 5–8/2018

 1. Чланци:
  Жалба на решење о задржавању као неделотворни правни лек

  233
 2. Преображај класичног концепта колективног остваривања ауторског и сродних права у контексту технолошког напретка и законодавства ЕУ

  245
 3. Прираштај – прерада

  264
 4. Порески третман статусних промена привредног друштва

  274
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  291

Број 5–8/2018

2,65 MBПреузмите

Број 3–4/2018

 1. Чланци:
  Забрана против слободе: недискриминација и предузетништво у правном поретку Србије

  141
 2. Положај ствари као основ одговорности по римском едикту ne quis in suggrunda

  158
 3. Расправе:
  Трговина женама као један од облика насиља над женама

  170
 4. Улога надзорног одбора у корпоративном управљању компанија у Србији

  183
 5. Судска пракса:
  Скидање и повреда службеног печата и знака (чл. 327. КЗ) у судској пракси

  199
 6. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  208

Број 3–4/2018

2,54 MBПреузмите

Број 1–2./2018

 1. Чланци:
  Обезбеђење присуства малолетника у кривичном поступку

  3
 2. Ванинституционалне васпитне мере

  27
 3. Појава тужбе за утврђење у Српском грађанском поступку

  38
 4. Расправе:
  Поступак одлучивања о променама Устава Републике Србије

  54
 5. Патронат над правосуђем. Поводом радног текста амандмана на Устав Републике Србије

  70
 6. Судска пракса:
  Рад у јавном интересу као казна (чл. 52. КЗ) у судској пракси

  90
 7. Кривично дело нехатно лишење живота (чл. 118. КЗ) у судској пракси

  98
 8. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  111

Број 1–2./2018

2,65 MBПреузмите

Број 9-12/2017

 1. ЧЛАНЦИ
  Симуловани послови – посебна доказна радња у актуелном кривичном процесном законодавству и пракси

  391
 2. Рефлексије Друштвеног уговора. Русо као наш савременик

  404
 3. Правни оквир заштите од комуналне буке у Републици Србији и његова усаглашеност са директивом 49/2002/ES

  419
 4. РАСПРАВЕ
  Корпорацијска права акционара у акционарском друштву

  443
 5. Уставност законског појма и третмана прекршаја против јавног реда и мира

  453
 6. Престанак радног односа на иницијативу запосленог у примени права

  466
 7. Статус домаћег парничног предмета до доношења одлуке суда Еуропске уније у поводу постављеног претходног питања

  478
 8. Коментар Правила о раду Огранка Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду

  486
 9. Неки ставови у погледу будућег нормирања поглавља о правосуђу на трећем округлом столу о изменама устава Републике Србије

  491
 10. СУДСКА
  Кривично дело надриписарство (чл. 342. КЗ). Законодавно решење, дилеме, судска пракса

  494
 11. САОПШТЕЊА
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  501
 12. САДРЖАЈ ГЛАСНИКА АКВ ЗА 2017. ГОДИНУ

  519

Број 9-12/2017

651,06 KBПреузмите