Комисија за прописе и правну праксу из области грађанског права:

  • Караћ Милан, адвокат у Новом Саду
  • Рајаковић Радина, адвокат у Сремској Митровици
  • Шалдић Тијана, адвокат у Новом Саду