Организација

Председник Адвокатске коморе Војводине 
ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ, адвокат у Новом Саду

Потпредседник Адвокатске коморе Војводине
ЈОЖА ЛАСЛО, адвокат у Суботици

Председник Скупштине Адвокатске коморе Војводине
МИЛАН БОРЂОШКИ, адвокат у Новом Саду

Потпредседници Скупштине Адвокатске коморе Војводине
ЈОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Бачкој Паланци
СТАНИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине:
КАРАЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, секретар
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН, адвокат у Зрењанину, члан
НИКОЛИЋ ДУШАН, адвокат у Сенти, члан
НИКОЛИЋ МИЛОШ, адвокат у Зрењанину, благајник
ВУЧКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, члан (уместо Јовановић Гордане из Сомбора од 19. 09. 2022. године)
БЕСЕРОВАЦ ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, члан
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Инђији, члан
КОРАЋ МИХАИЛО, адвокат у Новом Саду, члан
ДРАЖИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, члан
ГЛИГОРИЋ СРЂАН, адвокат у Бечеју, члан
ВОЈНИЋ МИРЈАНА, адвокат у Суботици, члан
БАСАРИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Панчеву, члан
ПАПУЛИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Панчеву, члан

Председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
БИЉАНА ДЕСНИЦА ПЕТРОВИЋ, адвокат у Новом Саду

Заменици председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе
МИРОСЛАВ МАТИЋ, адвокат у Суботици
в.д. заменика АЛАНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду (уместо Трбук Зорана из Новог Сада од 29. 10. 2021. године)

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Војводине
БОШКО АРСЕНИЈЕВИЋ, адвокат у Новом Саду

Заменици дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Војводине
РАЈЧЕВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Апатину
ИГЊАТИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокат у Новом Саду
СЕКУЛИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју
ДИМКОВИЋ ТИХОМИР, адвокат у Зрењанину
ВИЈУК ЉИЉАНА, адвокат у Сремској Митровици
АЛИШИЋ мр ВЛАДИМИР, адвокат у Инђији
ПЕТРИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Бачкој Тополи
ПЕТКОВИЋ БРАНКО, адвокат у Бачкој Тополи
КОСТИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Панчеву

Чланови Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
АРНОЛД БАЈАЛОВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Старој Пазови
ЦВЕЈИЋ РАДОВАН, адвокат у Суботици
ЧОЛИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду
ЂАНИЋ БОРИСЛАВ, адвокат у Суботици
ГОГИЋ МАРСЕЛ, адвокат у Руми
КОЊЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Сомбору
АВРАМОВ ДУШКО, адвокат у Зрењанину
НОВКОВИЋ др СИНИША, адвокат у Новом Саду
ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду
ПАВЛИЦА ДУШАН, адвокат у Панчеву
ВИДАКОВИЋ ГОРАН, адвокат у Панчеву
в.д. члана ШТАЊО КАЛМАН, адвокат у Новом Саду

Председник Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, адвокат у Новом Саду

Чланови Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
ФИЛИПОВИЋ ЉУБИЋ МИЛКА, адвокат у Суботици
КЕРАЦ УРОШ, адвокат у Ченеју

Заменици чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
МИЛОШЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Сремској Митровици
СЛАВКОВИЋ ЕДИТ, адвокат у Сомбору