Организација

Председник Адвокатске коморе Војводине
БЕЉАНСКИ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду

Потпредседник Адвокатске коморе Војводине
БЈЕЛЕТИЋ БИЉАНА, адвокат у Панчеву

Председник Скупштине Адвокатске коморе Војводине
МИСИРКИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Руми

Потпредседници Скупштине Адвокатске коморе Војводине
НАЂ ИШТВАН, адвокат у Црвенки
ЗАВАРКО АРПАД, адвокат у Новом Саду

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине:
Секретар Управног одбора
КАРАЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду
Благајник Управног одбора
НИКОЛИЋ МИЛОШ, адвокат у Зрењанину

Чланови Управног одбора
БАСАРИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Панчеву
ЈОВАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Сомбору
ЈОЖА ЛАСЛО, адвокат у Суботици
КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат у Новом Саду
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН, адвокат у Зрењанину
ДРАЖИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду
НИКОЛИЋ ДУШАН, адвокат у Сенти
РАПАЈИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду
РЕЖА СЛОБОДАН, адвокат у Панчеву
СПАЈИЋ СРБИСЛАВ, адвокат у Руми
ВУЈОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Старој Пазови

Председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
в.д. БИЉАНА ДЕСНИЦА ПЕТРОВИЋ, адвокат у Новом Саду

Заменици председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе
МИРОСЛАВ МАТИЋ, адвокат у Суботици

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Војводине
МИЛАН СТУПАР, адвокат у Новом Саду

Заменици дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Војводине
БОШКО АРСЕНИЈЕВИЋ, адвокат у Новом Саду,
МИЛОРАД МИЛОШЕВИЋ, адвокат у Сремској Митровици,
ДРАГАНА ФИЛИПОВИЋ, адвокат у Инђији,
ТАТЈАНА КОСТИЋ, адвокат у Панчеву,
ЉИЉАНА ПЕТРИЋ, адвокат у Бачкој Тополи,
МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, адвокат у Зрењанину
ЕРВИН ГОМБОШ, адвокат у Сенти
в.д. ДАНИЈЕЛ ИГЊАТИЋ, адвокат у Беочину
в.д. СНЕЖАНА СЕКУЛИЋ, адвокат у Бечеју
в.д. ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ, адвокат у Апатину

Чланови Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
АРНОЛД БАЈАЛОВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Старој Пазови,
ЦВЕЈИЋ РАДОВАН, адвокат у Суботици,
ДЕСНИЦА ПЕТРОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду
ЧОЛИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду,
ГОГИЋ МАРСЕЛ, адвокат у Руми,
КОЊЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Сомбору,
ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду,
ТАПАЛАГА ТОДОР, адвокат у Зрењанину,
ПАВЛИЦА ДУШАН, адвокат у Панчеву,
ВИДАКОВИЋ ГОРАН, адвокат у Панчеву,
в.д. ТРБУК ЗОРАН, адвокат у Новом Саду
в.д. АВРАМОВ ДУШКО, адвокат у Зрењанину

Председник Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, адвокат у Новом Саду.

Чланови Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
КЕРАЦ УРОШ, адвокат у Ченеју
ЗАГОРЧИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду

Заменици чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
МАУКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Шиду
СЛАВКОВИЋ ЕДИТ, адвокат у Сомбору