Комисија за прописе и правну праксу из области казненог права

  1. Јелена Станковић, адвокат из Новог Сада
  2. Бојан Папић, адвокат из Новог Сада
  3. Цветковић Петар, адвокат у Новом Сад
  4. Бокшан Ђорђе, адвокат у Панчеву
  5. Мркшић Јасна, адвокат у Новом Саду
  6. Унковић Милан, адвокат у Новом Саду
  7. Александар Николић, адвокат у Новом Саду
  8. Пешић Милан, адвокат у Оџацима
  9. Јухас Ђурић Виктор, адвокат у Суботици

Комисија има за циљ праћење прописа и судске праксе из области казненог права и у ту сврху извештава Управни одбор Адвокатске коморе Војводине и чланове Адвокатске коморе Војводине о актуелним питањима из обасти казненог права. Комисија ће давати препоруке Управном одбору АКВ, када дође до детектовања законских решења, која нису применљива у пракси или која би у знатној мери отежавала поступања бранилаца у кривичним и прекршајним поступцима и која би са аспекта заштите људских права била неповољна за брањенике.

Комисија ће такође, прикупљати судску праксу, како би иста била доступна колегама, који би позивањем на исту утицали на уједначавање судске праксе.

Комисија ће информисати Управни одбор АКВ о свим решењима која су садржана у нацртима закона или законима који су усвојени, а чија се примена очекује, а који се директно тичу обавеза које имају адвокати.

Комисија се састаје периодично, а најмање пет пута у току године и три пута годишње подноси извештај УО АКВ о својим активностима.

Комисија ће заједно са Академијом АКВ организовати стручне трибине, како би се отварала дискусија и доносили закључци у вези са отвореним правним питањима.

Овим путем, позивамо све колеге који желе да допринесу раду Комисије, да пошаљу своје стручне и научне радове из ове области, као и судску праксу, како бисмо исту учинили доступном и обогатили наш фонд. Све сугестије и материјал шаљу се на званичну е-маил адресу АКВ (аквојводине@гмаил.цом), са назнаком „За Комисију за казнено право“.