Dusan Belic

Конкурси Гласника Адвокатске коморе Војводине

У циљу унапређења квалитета часописа уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине расписало је два наградна конкурса.

Први конкурс за награду у износу од 150.000 динара уредништво је расписало за оригинални научни рад проистекао из истраживања обављеног на докторским студијама. Циљ конкурса је да мотивише младе истраживаче (докторанде и докторе наука који су стекли то звање у претходне две године) да своје радове о предузетим научним истраживањима објаве управо у нашем часопису.

Други конкурс уредништво је расписало да би се наградио рад који доприноси дијалогу између правне теорије и праксе. Награда која се додељује овим конкурсом носи назив “Награда за писану правну реч” и управо је расписана како би се мотивисале колеге да у својим научним или стручним радовима отворе дијалог о питањима која су од изузетног значаја за правну праксу у Републици Србији. Овом наградом, уредништво наставља да баштини основну идеју оснивача нашег часописа, да овај часопис буде место сусрета правне теорије и правне праксе.

С великим задовољством позивамо све колеге, теоретичаре и практичаре, да нам се јаве са радовима.

Вишеинформација у прилогу или на сајту: www.glasnik.edu.rs