Документа

 

Одавде можете преузети Акта и Прописе:

Закон о адвокатури

166,00 KBПреузмите

Статут Адвокатске коморе Србије

84,71 KBПреузмите

Статут Адвокатске коморе Војводине

196,79 KBПреузмите

Измене и допуне Статута АК Војводине 23.05.2019. године

335,33 KBПреузмите

Измене и допуне Статута АК Војводине 09.07.2020. године

1,23 MBПреузмите

Кодекс професионалне етике адвоката

45,58 KBПреузмите

Правилник о Академији Адвокатске Коморе Војводине

2,61 MBПреузмите

Правилник о Адвокатској Академији Адвокатске Коморе Србије

1,28 MBПреузмите

Правилник о адвокатском испиту

2,51 MBПреузмите

Кодекс адвокатске етике Европске уније

7,70 MBПреузмите

Основни принципи о улози адвоката

10,44 MBПреузмите

Међународна Конвенција о заштити права одбране

1,56 MBПреузмите

Слобода обављања адвокатске професије

8,81 MBПреузмите

Правила и препорука о одевању

1,44 MBПреузмите

Измена одредаба Правилника о Адвокатској академији

136,02 KBПреузмите

Измена одредаба Правилника о адвокатском испиту

173,18 KBПреузмите

Пословник о раду Скупштине АК Војводине 2017. година

210,50 KBПреузмите

Правилник о раду Посмртног фонда АК Војводине

189,44 KBПреузмите

Пословник Управног одбора АК Војводине

56,00 KBПреузмите

Правилник о раду Центра за медијацију Адвокатске коморе Војводине

5,10 MBПреузмите

Правилник о раду Потпорног фонда Адвокатске коморе Војводине

3,51 MBПреузмите

Правилник о накнадама за рад предавача, ментора, испитивача и других учесника у раду Академије АКВ

2,09 MBПреузмите

Pravila o radu Komisije za etiku

969,38 KBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2019. годину

5,42 MBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2020. годину

166,83 KBПреузмите

Правила о раду Секције Млади адвокати Војводине

1,67 MBПреузмите

Измене и допуне Правила о раду Секције Млади адвокати Војводине

705,45 KBПреузмите

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система АК Војводине

5,24 MBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2021/2022:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

1,68 MBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

230,39 KBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2020/2021:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

168,08 KBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

808,82 KBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2019/2020:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

108,33 KBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

755,76 KBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

1,84 MBПреузмите

Уговор о осигурању адвоката

2,75 MBПреузмите

Понуда за осигурање професионалне одговорности адвоката

100,71 KBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2018/2019:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

3,06 MBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

850,81 KBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

1,84 MBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања – важне информације

1,59 MBПреузмите

Уговор о осигурању адвоката

2,61 MBПреузмите

Понуда за осигурање професионалне одговорности адвоката

98,59 KBПреузмите