Документа

 

Одавде можете преузети Акта и Прописе:

Закон о адвокатури

166,00 KBПреузмите

Статут Адвокатске коморе Србије

84,71 KBПреузмите

Статут Адвокатске коморе Војводине

196,79 KBПреузмите

Измене и допуне Статута АК Војводине 23.05.2019. године

335,33 KBПреузмите

Измене и допуне Статута АК Војводине 09.07.2020. године

1,23 MBПреузмите

Измене и допуне Статута АК Војводине 06.07.2023. године

276,10 KBПреузмите

Кодекс професионалне етике адвоката

45,58 KBПреузмите

Правилник о Академији Адвокатске Коморе Војводине

2,61 MBПреузмите

Правилник о Адвокатској Академији Адвокатске Коморе Србије

1,28 MBПреузмите

Правилник о адвокатском испиту

2,51 MBПреузмите

Кодекс адвокатске етике Европске уније

7,70 MBПреузмите

Основни принципи о улози адвоката

10,44 MBПреузмите

Међународна Конвенција о заштити права одбране

1,56 MBПреузмите

Слобода обављања адвокатске професије

8,81 MBПреузмите

Правила и препорука о одевању

1,44 MBПреузмите

Измена одредаба Правилника о Адвокатској академији

136,02 KBПреузмите

Измена одредаба Правилника о адвокатском испиту

173,18 KBПреузмите

Пословник о раду Скупштине АК Војводине 2017. година

210,50 KBПреузмите

Правилник о раду Посмртног фонда АК Војводине

124,89 KBПреузмите

Измене и допуне Правилника о раду Посмртног фонда АКВ

219,74 KBПреузмите

Пословник Управног одбора АК Војводине

56,00 KBПреузмите

Правилник о раду Центра за медијацију Адвокатске коморе Војводине

5,10 MBПреузмите

Правилник о раду Потпорног фонда Адвокатске коморе Војводине

3,51 MBПреузмите

Измене и допуне Правилника о раду Потпорног фонда АКВ

279,79 KBПреузмите

Правилник о накнадама за рад предавача, ментора, испитивача и других учесника у раду Академије АКВ

2,09 MBПреузмите

Правила о раду Комисије за етику

437,75 KBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2019. годину

5,42 MBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2020. годину

166,83 KBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2021. годину

164,14 KBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2022. годину

416,50 KBПреузмите

Информатор о раду Адвокатске коморе Војводине за 2023. годину

373,32 KBПреузмите

Измене Информатора о раду Адвокатске коморе Војводине за 2022. годину

156,04 KBПреузмите

Правила о раду Секције Млади адвокати Војводине

1,67 MBПреузмите

Измене и допуне Правила о раду Секције Млади адвокати Војводине

705,45 KBПреузмите

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система АК Војводине

5,24 MBПреузмите

Правила о раду Одбора адвокатских приправника (пречишћен текст)

1,36 MBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2024-2025:

Полиса осигурања адвоката од професионалне делатности 2024 – 2025

1,67 MBПреузмите

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

6,48 MBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2023-2024:

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

1,19 MBПреузмите

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

6,48 MBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2022/2023:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

6,48 MBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

1,71 MBПреузмите

Уговор о осигурању

1,16 MBПреузмите

Информације о карактеристикама услуге осигурања од професионалне одговорности адвоката

1,13 MBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2021/2022:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

1,68 MBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

230,39 KBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2020/2021:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

168,08 KBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

808,82 KBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2019/2020:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

108,33 KBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

755,76 KBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

1,84 MBПреузмите

Уговор о осигурању адвоката

2,75 MBПреузмите

Понуда за осигурање професионалне одговорности адвоката

100,71 KBПреузмите

 

Осигурање адвоката 2018/2019:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

3,06 MBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

850,81 KBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

1,84 MBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања – важне информације

1,59 MBПреузмите

Уговор о осигурању адвоката

2,61 MBПреузмите

Понуда за осигурање професионалне одговорности адвоката

98,59 KBПреузмите