Комисија за односе са другим адвокатским коморама:

  1. Јанковић Милан, адвокат у Сремској Митровици
  2. Будовалчев Александар, адвокат у Сомбору
  3. Коларски Бранислав, адвокат у Кикинди
  4. Бјелетић Биљана, адвокат у Панчеву
  5. Костић Татјана, адвокат у Панчеву