Ванредни број

 1. Садржај:

  Реч уредника

  477
 2. Закон о бележништву и Закон о промету непокретности у функцији дискриминације адвокатуре и права појединаца

  483
 3. Конференција адвоката адвокатске коморе Војводине:

  448
 4. Срђан Сикимић

  487
 5. Мр Мирјана Јовановић-Томић

  489
 6. Биљана Бјелетић

  492
 7. Документи:
  Одлука Адвокатске коморе Србије о протесту

  496
 8. Упутство за поступање адвоката током протеста

  504
 9. Препоруке за адвокате

  506
 10. Препорука Конференције адвоката Адвокатске коморе Војводине

  508
 11. Одлука Конгреса адвоката Адвокатске коморе Србије

  510
 12. Изводи из устава и закона:
  Изводи из устава и закона

  513

Ванредни број

1,90 MBПреузмите

Број 09-10/2014

 1. Чланци:
  Политичко тумачење устава

  535
 2. Принципи конституционализма и њихово кривотворење у Србији

  549
 3. Уставни и политички триптих Војводине

  573
 4. Аутонономне покрајине

  593
 5. Расправе:
  Осврт на одлуку Уставног суда о несагласности Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине са Уставом

  610
 6. Уставни положај Аутономне Покрајине Војводине

  627
 7. Прикази:
  Слободан М. Марковић: Право интелектуалне својине и информационо друштво

  633
 8. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  645

Број 09-10/2014

2,09 MBПреузмите

Број 07-08/2014

 1. Чланци:
  Шта је неуставно у новом Законику о кривичном поступку

  411
 2. Расправе:
  Субјекти уговора о доживотном издржавању

  431
 3. Есеји:
  Адвокат у књижевним делима Јаше Томића

  448
 4. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  457
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  458

Број 07-08/2014

2,05 MBПреузмите

Број 06/2014

 1. Чланци:
  Искључива економска зона

  359
 2. Расправе:
  Уговори о ексклузивној трговини као облик злоупотребе доминантног положаја у праву конкуренције Eвропске уније

  370
 3. Теоријски и практични аспекти увиђаја

  383
 4. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  397
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  398

Број 06/2014

2,01 MBПреузмите

Број 05/2014

 1. Чланци:
  Како је настало одвјетништво (и тко су били највећи одвјетници античког свијета)

  295
 2. Расправе:
  О делeгитимној одлуци Уставног суда

  320
 3. Адвокатура:
  Програм дана адвокатуре у Војводини

  311
 4. Поздравни говор председника Адвокатске коморе Војводине

  332
 5. Дани адвокатуре Адвокатске коморе Војводине

  333
 6. Јаков Игњатовић – писац и адвокат

  335
 7. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  342
 8. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  343

Број 05/2014

2,03 MBПреузмите

Број 04/2014

 1. Чланци:
  Међународни аспект историјског развоја помиловања

  231
 2. Појам и основне карактеристике стварних службености

  246
 3. Расправе:
  Основно право јавног тужиоца и начело ne bis in idem

  262
 4. Једнак и равноправан третман страних улагача

  278
 5. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  291

Број 04/2014

1,98 MBПреузмите