05.10.2022.
Трибина: Радна експлоатација као облик трговине људима

Видео

29.09.2022.
Трибина: Посао адвокатског приправника и позив адвоката

Видео

02.02.2022.
Трибина: УСТАВНЕ ПРОМЕНЕ – ПРОМЕНЕ У ПРАВОСУЂУ(?)

Видео

13.10.2021.
Трибина: Право на живот по чл. 2 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода

Видео

06.10.2021.
Трибина: Употреба средстава принуде – овлашћења надлежних органа

Видео

30.09.2020.
Трибина: Прековремени рад и увећана зарада

Видео

26.02.2020.
Трибина: Поништај одлуке о престанку радног односа пред Уставним судом

Видео

19.02.2020.
Трибина: Трошкови кривичног поступка

Видео

12.02.2020.
Трибина: Систем претпостављене кривице или кривица као погрешно понашање?

Видео

13.11.2019.
Трибина: Трошкови парничног поступка

Видео

30.10.2019.
Трибина: Постављање бранилаца по службеној дужности, рад кол центра – део #1

Видео

30.10.2019.
Трибина: Постављање бранилаца по службеној дужности, рад кол центра – део #2

Видео

16.10.2019.
Трибина: Интерпретација ДНК доказа у судском поступку

Видео

25.09.2019.
Трибина: Одговорност послодавца за повреду на раду и вештачење радне способности у судској пракси

Видео

23.03.2019.
Представљање књиге “Догодило се у Ечкој” – Тибор Варади

Видео

17.03.2019.
Трибина: “Однос закона и колективног уговора”

Видео

16.05.2018.
Трибина: “Пореске импликације трансакција у привреди“

Видео

09.05.2018.
Трибина: Медијација и адвокатура

Видео

25.04.2018.
Трибина: Уставне промене – положај адвокатуре

Видео

18.04.2018.
Трибина: Породично право 21. века

Видео

31.01.2018.
Округли сто: Нацрт амандмана и положај правосуђа и адвокатуре у Уставу Србије

Видео