Број 1/2020

 1. Тема броја: ПРАВО И МЕДИЦИНА

 2. Уводник

  3
 3. ЧЛАНЦИ
  Од права на раскршћу до заокруженог система норми. Развој медицинског права с освртом на право Србије

  9
 4. Правни аспект едитовања генома у хуманој медицини

  32
 5. Домашај начела аутономије воље код генетичког тестирања

  44
 6. Депатологизација транс идентитета

  60
 7. Улога права у трансдисциплинарним истраживањима у јавном здрављу

  79
 8. Дигитализација услуга у здравственој заштити. Пример Немачке

  88
 9. Прикази и расправе
  Парнице из медицинског права

  95
 10. Остали прилози и саопштења
  Кривична дела против здравља људи. Избор из судске праксе

  112
 11. Упутство за ауторе с правилима цитирања

  129
 12. Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  138

Број 4/2019

 1. Уводник

  405
 2. ЧЛАНЦИ
  Хибридни инструменти финансирања у раним фазама стартапова у Србији и Немачкој. Предности и недостаци

  408
 3. Повлачење и поништење удела у друштву с ограниченом одговорношћу

  428
 4. Прикази и расправе
  Најстарије представљање правде

  440
 5. Државина у катастру непокретности Србије

  454
 6. Остали прилози и саопштења
  Кривично дело противправно усељење из чл. 219. КЗ у српском кривичном законодавству

  472
 7. Одабрана пракса из области грађанског права

  478
 8. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  489
 9. Садржај Гласника за 2019. годину

  506

Broj 4/2019

1,30 MBПреузмите

Број 3/2019

 1. Чланци:
  Појам знатније штете у превентивној заштити животне средине

  294
 2. Kриминалистичка правила о саслушању окривљеног од стране представника полиције или јавног тужилаштва кроз фазе извођења ове доказне радње

  311
 3. Прикази и расправе:
  Mera Investment Fund Limited против Републике Србије. Да ли је оправдана међународна заштита домаћих страних инвеститора?

  332
 4. Антички корени савремених схватања правде

  348
 5. Остали прилози и саопштења:
  Кривично дело неовлашћено фотографисање из чл. 144. КЗ у судској пракси

  365
 6. Судска пракса у области грађанског права

  372
 7. Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  381

Број 2/2019

 1. Уводник:

  155
 2. Чланци:
  Услови прихватљивости представке пред ЕСЉП у предметима принудних нестанака лица

  158
 3. Осуђеници на издржавању казне затвора и злоупотреба психоактивних супстанци

  174
 4. Дигиталне технологије, рјешавање грађанских и потрошачких спорова и пружање правне помоћи

  189
 5. Прикази и расправе:
  Завршетак поступка добровољне ликвидације, одговорност и брисање привредног друштва из регистра

  213
 6. Суд у служби политике. Случај изручења Џевдета Ајаза

  228
 7. Остали прилози и саопштења:
  Кривично дело проневера из чл. 364. КЗ у судској пракси

  242
 8. Конкурс за награду за најбољи научни рад проистекао из истраживања обављеног на докторским студијама

  258
 9. Конкурс за доделу награде за писану правну реч

  265
 10. Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  272

Broj 2/2019

1,60 MBПреузмите

Број 1/2019

 1. Уводник:

  3
 2. Чланци:
  Писана одбрана у прекршајном поступку

  6
 3. Унакрсно испитивање сведока у кривичном поступку

  20
 4. Прикази и расправе:
  Парнични трошкови и правично суђење

  37
 5. НИС и Јужни ток: изгубљени у магли

  55
 6. Историја жена у адвокатури Србије. Есеј у част Катарине Ленголд Маринковић

  67
 7. In memoriam. Ђорђе Плачков (1933–2019)

  75
 8. Остали прилози:
  Позив ауторима за достављање рукописа

  78
 9. Пословник о раду с правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине

  82
 10. Упутство за ауторе с правилима цитирања

  104
 11. Техничко упутство за коришћење система за онлајн уређивање и публиковање часописа Асистент

  113
 12. Упутство рецензентима за израду рецензије

  125
 13. Листа рецензената

  130
 14. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  133

Broj 1/2019

3,04 MBПреузмите

Број 9–12/2018

 1. Уводник:
  Девет деценија Гласника Адвокатске коморе Војводине

  319
 2. Чланци:
  Аустријски Advokaten Ordnung - Одвјетнички (адвокатски) ред из 1852 г. и његово важење на подручју Војводине

  321
 3. Између традиције и дисконтинуитета - 270 година судства и адвокатуре у Војводини

  347
 4. Биографија:
  Др Стеван Адамовић

  364
 5. Биоблиографија:
  Библиографија радова објављених у Гласнику Адвокатске коморе Војводине у периоду 2008-2018.

  370
 6. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  383

Број 9–12/2018

2,68 MBПреузмите