Комисија за мишљења по предметима осигурања од одговорности:

  1. Вукашин Јововић, адвокат у Новом Саду, председник
  2. Стојановић Зоран, адвокат у Новом Саду, члан
  3. Костић Владимир, адвокат у Панчеву, члан