Uroš Pajić

Трибина: “Спорови из уговора о доживотном издржавању”

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “Спорови из уговора о доживотном издржавању”

Циљ трибине је било упознавање чланства АКВ и стручне јавности са врстама спорова и најчешћим проблемима у судској пракси у примени одредби којима је прописан уговор о доживотном издржавању, те које су специфичности његовог правног режима.

О теми су говорили уводничари:

Марко Прентовић, судија Вишег суда у НовомСаду,

Никола Петровић, судија Вишег суда у Новм Саду.

Модератор:

Бранко Татић, адвокат у Новом Саду

Трибина је одржана уживо 29. марта 2023. године.