Uroš Pajić

Трибина: Прековремени рад код скраћеног радног времена

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “Прековремени рад код скраћеног радног времена”.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са вредновањем прековременог рада код скраћеног радног времена, слободним данима и праву на дневни одмор у овим случајевима, и акутелном судском праксом

О теми су говорили уводничари:

Лидија Ђукић, суткиња Уставног суда Републике Србије, и

Сања Гојковић Столић, суткиња Апелационог суда у Новом Саду

Модераторка:

Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокаткиња из Новог Сада

Трибина је одржана уживо 15. марта 2023. године.