admin

Трибина: Имовинско-правни захтев у кривичном поступку

Академија Адвокатске коморе Војводине одржала је дана 21.02.2018. године трибину с темом “Имовинско-правни захтев у кривичном поступку”.

О теми су говорили, уводничари:

Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда,
Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат у Новом Саду.