Uroš Pajić

Трибина “РЕСТИТУЦИЈА, ПОВРАЋАЈ И ОБЕШТЕЋЕЊЕ,10 ГОДИНА ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА’’

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је Трибину са темом “РЕСТИТУЦИЈА, ПОВРАЋАЈ И ОБЕШТЕЋЕЊЕ, 10 ГОДИНА ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са спорним питањима реституције, специфичностима и проблемима уоченим у пракси кроз десетогодишњу примену Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Трибина ће бити одржана:

25. октобра 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:

Никола Китаровић, судија Управног суда у Београду,

Миреј Грчки, саветница за поступак враћања одузете имовине и обештећење Агенције за реституцију, Подручна јединица у Новом Саду.

Модератор:
Даринка Провчи, адвокаткиња у Новом Саду