Број 10/2011

 1. Чланци:
  Евиденција непокретности у Аустрији

  503
 2. Расправе:
  Доцња дужника

  521
 3. Actiones liberae in causa

  528
 4. Сурогат материнство

  538
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  544

Број 10/2011

1.003,24 KBПреузмите

Број 09/2011

 1. Чланци:
  Посебна имовина супружника

  447
 2. Недозвољене одредбе код уговора о залози у нашем праву

  463
 3. Катедра:
  Катедра Адвокатске коморе Војводине

  476
 4. Цивилизацијска спирала правде

  477
 5. Изводи из представљања књиге

  489
 6. Актуелности:
  Основан европски Правни институт

  492
 7. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  495

Број 09/2011

911,51 KBПреузмите

Број 07-08/2011

 1. Чланци:
  Стечај ‒ годину дана примене Закона о стечају

  383
 2. Расправе:
  Помагање као облик саучесништва и као самостално кривично дело / 394

  394
 3. Есеји:
  Коста Трифковић, новосадски адвокат и књижевник

  399
 4. Судска пракса:
  Европски суд за људска права

  413
 5. Домаћа пракса

  431
 6. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  437

Број 07-08/2011

840,55 KBПреузмите

Број 06/2011

 1. Чланци:
  Кривичноправна заштита од дискриминације у Србији

  311
 2. Давалац издржавања код уговора о доживотном издржавању

  327
 3. Адвокатура:
  Везана трговина као облик злоупотребе доминантног положаја у праву конкуренције Европске уније

  354
 4. Судска пракса:
  Одлуке судске праксe

  367
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  373

Број 06/2011

846,55 KBПреузмите

Број 05/2011

 1. Чланци:
  Нови закон о адвокатури

  267
 2. Устаљивање међународне надлежности Perpetuatio iurisdictionis

  280
 3. Адвокатура:
  Дани војвођанске адвокатурe

  294
 4. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  301

Број 05/2011

678,40 KBПреузмите

Број 04/2011

 1. Чланци:
  Кривичноправна одговорност због загађења животне средине

  199
 2. Расправе:
  Значај контроле уставности

  217
 3. Пореска утаја у кривичном законодавству БиХ

  235
 4. Кривично дело насилничко понашање на спортској приредби

  250
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  259

Број 04/2011

705,03 KBПреузмите