admin

Zakazana sednica Odbora advokatskih pripravnika AKV za 19.04.2018. godine

U skladu sa odredbom člana 14. Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika, predsednik Izvršnog odbora advokatskih pripravnika zakazuje sednicu Odbora advokatskih pripravnika AKV za 19.04.2018. godine, sa početkom u 15:00 časova, u prostorijama AKV.

Na zakazanoj sednici predviđen je sprovođenje izbora za tri (3) nova člana Izvršnog odbora advokatskih pripravnika.

Mole se svi advokatski pripravnici, sa teritorije AKV, koji su zainteresovani da se kandiduju na mesto člana Izvršnog odbora, da to učine tako što će poslati svoju biografiju i broj advokatsko-pripravničke legitimacije na e-mail adresu: odborpripravnika.akv@gmail.com.

Pored toga, u skladu sa odredbom člana 21. Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika, predsednik Izvršnog odbora advokatskih pripravnika zakazuje sednicu Izvršnog odbora advokatskih pripravnika AKV za 19.04.2018. godine, koja će se održati neposredno pre održavanja sednice Odbora advokatskih pripravnika, u prostorijama AKV.

Dnevni red sednice:

  1. Konstatacija isteka mandata članova Izvršnog odbora na mestima predsednika, potpredsednka i sekretara Izvršnog odbora,
  2. Konstatacija podnetih ostavki dosadašnja tri člana Izvršnog odbora advokatskih pripravnika (Razlog ostavki – sprečenost za dalje obavljanje dužnosti iz razloga pripreme za polaganje pravosudnog ispita),
  3. Razno.

Predsednik Izvršnog odbora,
odbora advokatskih pripravnika AKV,
adv. pripravnik Aleksandar Budovalčev.