admin

Трибина: „Медијација и адвокатура – улога адвоката у медијацији“ 09.мај.2018.

Адвокатска комора Војводине, Партнери за демократске промене Србија и Амбасада Краљевине Холандије у Србији позивају вас на трибину с темом: „МЕДИЈАЦИЈА и АДВОКАТУРА – улога адвоката у медијацији“

Циљ трибине је да се учесници упознају са основним начелима и правним оквиром за примену медијације у Србији, као и са улогом адвоката у медијацији и утицајем медијације на адвокатску праксу. Трибина ће покрити, између осталог и следеће теме: појам и основна начела медијације, правни оквир за примену медијације (посредовања) у Србији, однос медијације и судског поступка, улога медијатора и однос адвокатуре и медијације.

Трибина ће бити одржана: 09. маја (среда) 2018. године, у 19 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/I.

Предавачи:

  • Блажо Недић, адвокат у Београду, регионални медијатор Светске банке
  • Биљана Бјелетић, адвокат у Панчеву, медијатор