admin

Седница Извршног одбора адвокатских приправника заказана за 22.05.2018. године у 15:00ч

У складу са одредбом члана 21. Правила о раду одбора адвокатских приправника, председник Извршног одбора адвокатских приправника АКВ заказује редовну седницу Извршног одбора за 22.05.2018. године, са почетком у 15:00 часова, у просторијама Адвокатске коморе Војводине. 

Дневни ред седнице:

 • Увод
 • Одлука Управног одбора о усвајању програма обуке адвокатских
  приправника Адвокатске коморе Војводине у току трајања приправничке
  вежбе
 • Међународно такмичење “Human Rights Oratory Competition”.
  Утврђивање тренутног стања у обављању адвокатско приправничке вежбе
  на територији АКВ
 • Предлози за унапређење обављања адвокатско приправничке вежбе
 • Разно

С обзиром на садржину предвиђеног дневног реда седнице и питања о којима ће се расправљати Извршни одбор адвокатских приправника АКВ, у складу са одредбом члана 26. Правила о раду одбора, позива све адвокатске приправнике са територије АКВ да присуствују заказаној седници ради давања мишљења и предлога за даљи рад Извршног одбора и побољшања статуса адвокатских приправника, а посебно заинтересоване за учествовање на међународном такмичењу “Human Rights Oratory Competition”.

Председник Извршног одбора
адв.приправника АКВ