admin

Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit (20.4.-26.5.2018)

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) објављује ПОЗИВ ЗА УПИС НА ОБУКУ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

У Плану рада Академије за 2018. годину је одржавање семинара обуке за правосудни испит адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине.

Наставу и вежбе држаће предавачи Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, а у складу са распоредом часова које је утврдило Веће предавача Академије.

Рок за пријаву кандидата је 01. април 2018. године, а обука почиње почев од 20. априла 2018. и траје до 26. маја 2018. године.

Кандидати се пријављују путем контакт форме на веб страници Адвокатске коморе Војводине, уз обавезно навођење броја легитимације адвокатског приправника.

Обука ће се одржати уколико се пријави најмање 15 полазника.

Пријављивање ће бити могуће до попуне групе од највише 20 полазника.

Пријаве ће се запримати, а исто тако и прихватати, по редоследу по ком су запримљене, и то до горе наведеног максималног броја полазника.

Академија Адвокатске коморе Војводине
12. 03. 2018. године