admin

Трибина: “Пореске импликације трансакција у привреди“

Академија Адвокатске коморе Војводине одржала је трибину с темом “ПОРЕСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ТРАНСАКЦИЈА У ПРИВРЕДИ”

Циљ трибине је кратак преглед основних пореских облика и упознавање колега где, када и како треба да воде рачуна о пореским импликацијама послова у којима заступају и саветују своје клијенте.

Трибина је одржана 16. маја 2018. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I/

Уводничар: Тања Унгуран, адвокат у Београду.