admin

Tribune: “Tax implications of transactions in the economy”

Akademija Advokatske komore Vojvodine održala je tribinu s temom “PORESKE IMPLIKACIJE TRANSAKCIJA U PRIVREDI”

Cilj tribine je kratak pregled osnovnih poreskih oblika i upoznavanje kolega gde, kada i kako treba da vode računa o poreskim implikacijama poslova u kojima zastupaju i savetuju svoje klijente.

Tribina je održana 16. maja 2018. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I/

Uvodničar: Tanja Unguran, advokat u Beogradu.