admin

Дводневна обука о вештинама комуникације, јавног излагања и обраћања, 14-15. септембар 2018. године у Новом Саду

Како унапредити комуникационе вештине са странкама и колегама? Које су стратегије вербалног излагања? Како решити комуникациони чвор? Шта поручујемо невербалном комуникацијом?

Предавачи:

Проф. др Ира Проданов
Проф. Ивана Калуђеровић Шиђански
14. септембар (16-20х) и 15. септембар (9-13х).

Пријаве слати најкасније до 30.06.2018. године, на адресу акв.академија@гмаил.цом, уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Број учесника је ограничен на минимално 12 и максимално 16 учесника.

Пријаве ће се примати по редоследу пријављивања до максималног броја од 16 учесника.

У случају већег интересовања, постоји могућност организовања курса у новим терминима

У прилогу се налази сатница са распоредом активности курса.

akv predavanje