admin

Важне информације

ЧЛАНОМ 83. став 1. тачка 8. НОВОГ ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА

Адвокату престаје право на бављење адвокатуром уколико не извршава материјалне обавезе према адвокатској комори у периоду дужем од 6 месеци.

Престанак права бављења адвокатуром повлачи за собом брисање из именика адвоката, без вођења посебног поступка.

Адвокат може поново да се упише у именик адвоката уколико измири доспеле обавезе, уколико испуњава услове прописане законом о адвокатури и статутом Адвокатске коморе и плати уписнину у пуном износу.