admin

Трибина: Уставне промене – положај адвокатуре

Академија Адвокатске коморе Војводине одржала је трибину са темом “УСТАВНЕ ПРОМЕНЕ – положај адвокатуре – у светлу новог нацрта измена Устава”

Трибина је одржана 25. априла 2018. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I

О теми су говорили, следећи уводничари:

адвокат Владимир Бељански, председник Управног одбора Адвокатске коморе Војводине
адвокат Тања Арсић, чланица Управног одбора Адвокатске коморе Србије