Dusan Belic

Обавезујуће упутство АК Србије у вези са обуставом рада адвоката у Црној Гори

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,

Ванредна скупштина Адвокатске коморе Црне Горе донела је одлуку о општој обустави пружања правне помоћи почев од понедељка 24.05.2021. године. С тим у вези Управни одбор Адвокатске коморе Србије донео је одлуку о усвајању обавезујућег упутства за све адвокате у Србији, коју можете погледати у прилогу.

Такође објављујемо одлуку о обустави рада Адвокатске коморе Црне Горе, упутство за поступање адвокатима Црне Горе и записник са Ванредне скупштине Адвокатске коморе Црне Горе.

Позивамо све адвокате Србије да поступају у складу са обавезујућим упутством Адвокатске коморе Србије и да не предузимају радње које би могле да имају карактер кршења одлуке Ванредне скупштине Адвокатске коморе Црне Горе за све време трајања обуставе пружања правне помоћи у Црној Гори.

Молимо Вас да са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије упознате чланство.

С поштовањем,

Адвокатска комора Србије

ПРИЛОЗИ: