Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 27. 11. 2020. године

 1. Упутиће се допис Врховном Касационом суду, Високом савету судства и Адвокатској комори Србије којим се тражи да се изда обавезно упутство у којим предметима ће се поступати а у којима не, као и да се инсистира на обавези судова и тужилаштва да адвокате обавештавају пре самих суђења о томе да ли ће се суђења одржати или не.
  Такође, упутиће се допис председницима свих судова у Војводини о прописивању минималних услова за рад.
 2. Адвокатска комора Војводине упутиће допис дисциплинском тужиоцу Адвокатске коморе Србије да узме у рад незаконито прибављање странака Поповић Бранислава и Пуношевац Зорана, адвоката из Крушевца преко Удружења за заштиту потрошача у Ковину.Против лица која се налазе у Удружењу за заштиту потрошача основаног у Ковину поднети кривичну пријаву за надриписарство.
 3. Прихватају се понуде Опште болнице „Аурора“ из Београда, Поликлинке „Consilium“ из Новог Сада и Поликлинике „СТ Медицина“ из Новог Сада за прегледе и систематске прегледе по повлашћеним ценама за чланове Адвокатске коморе Војводине.
  Са болницом „Аурора“ из Београда закључиће се уговор који су доставили уз понуду.
  Чланство АК Војводине ће о овој одлуци и садржини понуда бити обавештено путем електронске поште.
 4. Одобрава се закључивање уговора о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за Општину Житиште за 2020. годину.Овлашћује се председник Огранка АКВ у Зрењанину адвокат Весна Радишић Гутеша да у име АК Војводине потпише уговор са Општином Житиште о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за 2020. годину.
 5. Одобрава се куповина два рачунара за потребе стручне службе Адвокатске коморе Војводине у износу од 149.160,00 динара од фирме „Атом компјутерс“ затражиће се информација о спецификацији делова купљених рачунара.