Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 30. 10. 2020. године

  1. Препоручује се огранцима Адвокатске коморе Војводине да застану са изборним поступком због епидемије изазване вирусом COVID-19, док се за то не стекну услови у смислу здравствене ситуације у земљи.
  2. Не усваја се предлог Огранка АК Војводине у Сремској Митровици да се новчана средства која нису исплаћена за рад радника у Огранку за период од 03.07. до 24.09.2020. године уплате Огранку и намене за хуманитарну помоћ адвокатима у Сремској Митровици.
  3. ОДОБРАВА СЕ куповина новог ледомата за потребе АК Војводине.
  4. УСВАЈА СЕ Предлог измена и допуна Правилника о раду АК Војводине у целости.
  5. УСВАЈА СЕ Предлог измена и допуна Правилника о систематизацији радних места у АК Војводине у целости.
  6. Именује се Трбук Зоран, адвокат у Новом Саду, за вршиоца дужности судије Дисциплинског суда АК Војводине.
  7. Прихвата се понуда фирме „Aspect Communitacations” из Новог Сада за реализацију Media plana кампање „Без посредника до легалног заступника“ у износу од 2.900.000,00 динара, увећаном за трошкове PDV-a.
  8. ОДОБРАВА СЕ куповина рачунара, штампача, монитора и легалног софтвера за потребе адвокатске собе у Окружном затвору Нови Сад у укупном износу од 76.599,00 динара.