Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 04. 09. 2020. године

  1. Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о раду на неодређено време уз пробни рад од три месеца са Гаџурић Оливером из Сремске Митровице, за рад на пословима административног радника у Огранку АКВ у Сремској Митровици.
  2. Адвокатска комора Војводине ће са Наташом Петровић закључити уговор о допунском раду, почев од 04. 09. 2020. године.
    Адвокатска комора Војводине ће са Наташом Петровић закључити уговор о делу за период од 01. 04. до 04. 09. 2020. године, са износима који јој за то време нису исплаћени.
  3. Усваја се понуда за извођење радова у просторијама Огранка АКВ у Панчеву дата од стране фирме „Пан прозор“.
    Са наведеном фирмом закључиће се уговор који је доставио Огранак АКВ у Панчеву.
  4. Председник Адвокатске коморе Војводине закључиће уговоре о ауторским хонорарима са адвокатима који су имали уплате по том основу за 2020. годину.