Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 02. 04. 2020. године

САОПШТЕЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ ПОВОДОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И ОДСТУПАЊА ОД ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

Адвокатска комора Војводине изражава забринутост за степен поштовања људских права, за демократске вредности и владавину права у Републици Србији.

Увођењем ванредног стања и актима Владе Републике Србије одступљено је од одређених Уставних норми и Уставом загарантованих људских и мањинских права.

Указујемо да је Уставом Републике Србије прописан поступак увођења и трајања ванредног стања, државни органи који у том постпуку учествују и доносе одлуке и могућност и границе одступања од људских и мањинских права.

Одлукама државних органа ограничено је кретање грађана, спроводе се мере забране кретања и самоизолације које практично представљају лишење слободе, суспендована је већина суђења, огранчене су посете привореним лицима, у праксу су уведена суђења електронским преносом слике, велики број грађана је кажњен због непоштовања мера, у неколико случајева су изречене и затворске казне, а извесно је да ће бити донете и друге мере.

Адвокатска комора Војводине не оспорава неопходност одступања од одређених права грађана због спречавања ширења епидемије.

Та одступања, међутим, не смеју бити несразмерна и достизати потпуно лишавање права. Осим тога, да би се одступања сматрала законитим, неопходно је да буду донета од стране овлашћених државних органа и у прописаној процедури. Владавина права, као једна од највећих цивилизацијских тековина, подразумева поштовање сврсисходности, обима и поступка ограничења права и у ванредном стању. Без тога грађани би били препуштени произвољности и демонстрацији моћи која није допуштена Уставом и законима. Уколико нема одговарајућег поступка, тада власт одузима грађанима право да је контролишу, што даље води у злоупотребе и недемократско државно уређење. Неопходно је да се обезбеди праведна и законита равнотежа у односима три гране власти.

Позивамо највише државне органе да хитно размотре могућност одржавања седнице Народне скупштине Републике Србије, у складу са члановима 200. и 202. Устава Републике Србије.

Позивамо Уставни суд, да у складу са члановима 167. и 168. Устава Републике Србије, по сопственој иницијативи покрене поступак за оцену сагласности са Уставом како одлуке о увођењу ванредног стања тако и уредби донетих за време ванредног стања којима се одступа од људских и мањинских права.

Апелујемо да Врховни касациони суд обезбеди закониту и јединствену примену права у судовима у Републици Србији, једнакост странака у судским поступцима и да размотри рад судова током ванредног стања.

Поздрављамо све напоре да се Република Србија у интересу сопствених грађана на најбољи начин избори са епидемијом. Истовремено указујемо да последице непоштовања највиших правних аката могу имати несагледиве последице за будућност демократије и цивилног друштва.