Dusan Belic

Одлуке са седнице Управног одбора 02. 10. 2020. године

 1. За председника Комисије за инвестиције АК Војводине именује се Срђан Добросављев, адвокат у Новом Саду.
  Проширује се састав Комисије за инвестиције АК Војводине тако што се поред постојећих за нове чланове Комисије именују Зоран Трбук, адвокат у Новом Саду и Слободан Режа, адвокат у Панчеву.
 2. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за праћење рада Оливере Гаџурић која је запослена на пробном раду у огранку АК Војводине у Сремској Митровици, у следећем саставу:
  1. Љубица Бесеровац, адвокат у Сремској Митровици
  2. Драгана Стојчић, адвокат у Сремској Митровици
  3. Милорад Милошевић, адвокат у Сремској Митровици.
 3. Потврђују се Правила о раду Огранка Адвокатске коморе Војводине у Панчеву, донета на Скупштини Огранка дана 30.09.2020. године, осим члана 7 тачка 13, а у члану 12 додата је тачка 19 која гласи „оснива и укида секције адвоката на својој територији“.
 4. Адвокатска комора Војводине ангажоваће маркетиншку агенцију за израду студије под називом „Израда креативне стратегије са визуелним предлозима у оквиру маркетинг кампање“, по цени од 177.750,00 динара (уз додатне трошкове ПДВ-а), ради потребе упознавања јавности путем средстава јавног информисања о могућности коришћења Службе за бесплатну правну помоћ и штетности ангажовања надриписара, као и ангажовања адвоката путем посредника (агенција и слично).
 5. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине упутиће Иницијативу Управном одбору Адвокатске коморе Србије за убрзање поступка постављања адвоката за привремене заступнике путем Кол центра Адвокатске коморе Србије.
 6. Утврђује се да основна зарада за све запослене у огранцима АК Војводине на административним пословима износи 33.000,00 динара.
  Сходно томе биће сачињени анекси уговора о раду за запослене у огранцима АК Војводине на административним пословима и понуђени им на потписивање.
 7. Усваја се Правилник о систематизацији радних места у АК Војводине са изменама усвојеним на данашњој седници.