Uroš Pajić

Трибина: “Закон о јавној својини у пракси” 27. фебруара 2019. године (среда) у 19:00 ч, Нови Сад

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему:
’’ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ПРАКСИ’’

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са појмом јавне својине и њеним посебним правним режимом у односу на друге облике својине, затим са посебним мерама заштите и ограничењима у њеном промету, као и са ограничењима у погледу заснивања неких стварних права на њој, укључујући ту и суспензију примене неких од института стварног права.

Трибина ће бити одржана:
27. фебруара 2019.године (среда) у 19 сати,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I

О теми ће, као уводничари, говорити:
Бранко Станић, судија Врховног касационог суда,
Татјана Матковић Стефановић, судија Привредног апелационог суда.

Модератор:
Бранко Татић, адвокат у Новом Саду