Uroš Pajić

Трибина: “Захтев за заштиту законитости у пракси Врховног касационог суда”, среда 31.10.2018. године у 19:00. СЕ ОДЛАЖЕ

Трибина: “Захтев за заштиту законитости у пракси Врховног касационог суда”, среда 31.10.2018. године у 19:00, СЕ ОДЛАЖЕ!

О термину заказивања ове трибине бићете накнадно обавештени.