Uroš Pajić

Трибина “ЗАБРАНА РЕКЛАМИРАЊА АДВОКАТА И НЕДОПУШТЕНОГ СТИЦАЊА КЛИЈЕНАТА – нормативна решења и проблеми у пракси”, 19. април (среда) 2023. године у 19 часова у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “ЗАБРАНА РЕКЛАМИРАЊА АДВОКАТА И НЕДОПУШТЕНОГ СТИЦАЊА КЛИЈЕНАТА – нормативна решења и проблеми у пракси”

Циљ трибине је скретање пажње чланству АКВ на одредбе прописа о адвокатури којима се забрањује рекламирање, недопуштено стицање клијената и нелојална конкуренција, како би се спречила све присутнија пракса поступања противна релевантним прописима и Кодексу професионалне етике адвоката

Трибина ће бити одржана:

19. априла 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће говорити уводничари:

Милан Ступар, адвокат и тужилац Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије;

Славко Перески, адвокат и судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине; и

Коста Јолић, адвокат и председник Комисије за етику Адвокатске коморе Војводине

Модератор:
Исидора Николић Савин, адвокат у Новом Саду