Dusan Belic

Трибина: Трошкови парничног поступка

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА”.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са одредбама и правним основама права на накнаду трошкова у парничном поступку, као и о најчешћим проблемима са којима се учесници у том поступку срећу у пракси.

Трибина је одржана 13. новембра 2019. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.