Dusan Belic

Трибина “ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА” 13.11.2019. (среда) у 19,00 часова, Нови Сад

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему:

“TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са одредбама и правним основама права на накнаду трошкова у парничном поступку, као и о најчешћим проблемима са којима се учесници у том поступку срећу у пракси.

Трибина ће бити одржана 13. novembra 2019. godine (sreda) у 19 сати,, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.

О теми ће, као уводничар, говорити:

  • Јелена Боровац, судија Врховног касационог суда,

Модератор: Милан Козомора, адвокат у Новом Саду