Dusan Belic

Трибина: Трошкови кривичног поступка

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА”.

Циљ трибине је био упознавање чланства АКВ са законским решењима и уоченим проблемима у пракси у вези са досуђивањем трошкова кривичног поступка.

Трибина је одржана 19. фебруара 2020. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.