Uroš Pajić

Трибина “Спорови из уговора о доживотном издржавању”, 29. март (среда) 2023. године у 19 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “Спорови из уговора о доживотном изџавању”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са врстама спорова и најчешћим проблемима у судској пракси у примени одредби којима је прописан уговор о доживотном издржавању, те које су специфичности његовог правног режима.

Трибина ће бити одржана:

29. марта 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће говорити уводничари:

Марко Прентовић, судија Вишег суда у НовомСаду,

Никола Петровић, судија Вишег суда у Новм Саду.

Модератор:

Бранко Татић, адвокат у Новом Саду